9 nhóm được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1/7, theo nghị định mới của Chính phủ.

Theo nghị định ngày 14/5, chín nhóm được tăng lương. Nhóm đầu tiên là cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện. Nhóm hai là cán bộ, công chức cấp xã. Nhóm ba là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhóm bốn là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng.

Nhóm năm là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Nhóm sáu là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và hợp đồng lao động thuộc quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhóm bảy là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân.

Nhóm tám là người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Nhóm chín là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Cách tính lương của các nhóm này là lấy lương cơ sở nhân với hệ số, cộng với các loại phụ cấp. Một người mới tốt nghiệp đại học, đi làm hưởng hệ số lương 2,34 thì sẽ hưởng mức lương là 2,34x1,8 triệu đồng bằng 4,212 triệu đồng.

Các cơ quan, đơn vị đang theo cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương sẽ tiếp tục thực hiện đến khi cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 Trung ương. Với nhóm này, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022.

Với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, nguồn tăng lương được sử dụng từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 đã được giao.

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu phí được để lại, sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Ngoài ra, các cơ quan trung ương được dùng nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang.

Các địa phương được dùng bốn nguồn tăng lương, gồm: 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2023; 70% tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán; nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết; tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023 sau khi trừ chi phí liên quan trực tiếp đến cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng với số thu từ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của bệnh viện công lập, được sử dụng tối thiểu 35%.

Ngân sách Trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu để điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 cho cơ quan trung ương và địa phương, sau khi sử dụng các nguồn nêu trên mà vẫn thiếu.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh lương cơ sở phù hợp với ngân sách, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Lương cơ sở dùng làm căn cứ tính lương trong các bảng lương, phụ cấp, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, lương hưu. Tháng 11/2022, Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng (tăng 20,8%) từ 1/7/2023.

Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người nghỉ hưu trước năm 1995 cũng tăng 12,5% và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Tổng chi cho cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, và chính sách an sinh xã hội là 12.500 tỷ đồng.

Nguồn: VnExpress

Tin liên quan