Bộ Quốc phòng: Hoàn thành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện tại Sư đoàn 316

Sáng 23-11, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã hoàn thành kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực tiêu biểu' tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2).

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh: Đoàn công tác đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy đã thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trung tướng Ngô Minh Tiến kết luận kiểm tra.

Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn 316 đã triển khai, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện và hoàn thành các tiêu chuẩn đánh giá, một số nội dung hoàn thành tốt.

Hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị có chiều sâu và thiết thực. Công tác tham mưu, điều hành huấn luyện có hiệu quả, đặc biệt là công tác tập huấn cán bộ. Việc duy trì nền nếp chính quy, kỷ luật tốt. Cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp...

Quang cảnh buổi kết luận công tác kiểm tra.

Các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt trong đó là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng lưu ý, thời gian tới Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 cần kịp thời rút kinh nghiệm nghiêm túc và khắc phục các điểm còn hạn chế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa từng tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua; quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ…

Trước đó, các nội dung kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu" tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2) được tiến hành trong ngày 22-11.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-hoen-thenh-kiem-tra-don-vi-vung-manh-toan-dien-tei-su-doen-316-678344

Tin liên quan