Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT; đại biểu thủ trưởng và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Cơ quan TCCT.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Cơ quan TCCT năm 2020 do Thượng tướng Đỗ Căn trình bày nêu rõ: Năm 2020, Cơ quan TCCT đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP) và TCCT; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và tình hình thực tiễn, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về CTĐ, CTCT và xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân và Cơ quan TCCT ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ Cơ quan TCCT năm 2020.

Năm 2021, trên cơ sở quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của QUTƯ và Đảng ủy Cơ quan TCCT, đối với công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân, Cơ quan TCCT tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chiến lược, nghị quyết của Đảng, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Cũng tại hội nghị, Cơ quan TCCT đã Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020; phát động thi đua năm 2021.

Hội nghị thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được của Cơ quan TCCT năm 2020 và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo rất nghiêm túc, công phu, chất lượng tốt và khẳng định: Năm 2020, Cơ quan TCCT đã nắm chắc tình hình, theo sát chức năng, nhiệm vụ của TCCT; tổ chức thực hiện quyết liệt và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2019, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình thực chất hơn... Với những kết quả tích cực đã đạt được, góp phần củng cố, nâng cao uy tín, vị thế của TCCT.

Bước sang năm 2021, để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về CTĐ, CTCT, Đại tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, dự báo đúng không để bị động, bất ngờ. Tham mưu, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nghiên cứu và tiếp tục tham mưu, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm trong bất luận hoàn cảnh nào quân đội cũng là lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, ban hành cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng tặng 7 tập thể của TCCT hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ.

Thượng tướng Trần Quang Phương trao Cờ Thi đua của TCCT tặng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT của Cơ quan TCCT năm 2020. Ảnh: PHÚ SƠN

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ quan TCCT, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp trong từng công việc. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện các nền nếp, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương và cải cách hành chính trong nội bộ hiệu quả, thực chất; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, tránh mệnh lệnh hành chính; tăng cường chất lượng kiểm tra giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT mong muốn bước sang năm mới 2021, toàn Cơ quan TCCT đoàn kết, thống nhất hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thủ trưởng TCCT đã trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm TCCT tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020.


Nguồn: Báo QĐND

Tin liên quan