Đại đoàn kết toàn dân tộc - tư tưởng nhất quán của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ hai (28/10-9/11/1946) bầu ra. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên phát huy sức mạnh cao độ với thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi 20 triệu người dân Việt Nam đã chớp thời cơ, nhất tề đứng dậy giành chính quyền, đem lại nền độc lập cho dân tộc và quyền tự do cho nhân dân. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 5/11/1945, 'Ngày Kháng chiến' được tổ chức trên toàn quốc nhằm biểu thị sự ủng hộ của toàn dân đối với cuộc chiến đấu oanh liệt của đồng bào Nam Bộ. Tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và đọc diễn văn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) với các đại biểu về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, ngày 3/12/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2/3/1946. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nhân dân Thủ đô nghe loa thông báo phát đi Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1946). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Các chiến sỹ Vệ Quốc đoàn chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, tháng 12/1946. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nông dân tỉnh Bắc Kạn đang thu hoạch lúa mùa năm 1950. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Đại biểu dự Đại hội thống nhất Việt Minh-Liên Việt (3-7/3/1951) phấn khởi chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn là Chủ tịch Danh dự của Mặt trận Liên Việt. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt), từ ngày 3 đến 7/3/1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình) huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với các đại biểu về dự Đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc họp tại Việt Bắc, từ ngày 1-6/5/1952.(Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ tiếp thân mật các đại biểu nhân dân Hà Nội sau ngày giải phóng Thủ đô (16/10/1954). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xã viên Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang gặt lúa mùa (1954). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị công giáo toàn quốc (9/3/1955). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, ngày 10/9/1955. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp học bổ túc văn hóa của phu nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam, ngày 3/1/1957. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam, ngày 3/1/1957. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh, phố Lò Đúc, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 30/1/1957 (30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Hồ Chủ tịch nói chuyện thân mật với các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp về dự Đại hội liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp và đổi công toàn quốc (23/5/1957) trong giờ nghỉ. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tham gia tát nước chống hạn cùng nông dân xã Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày 12/1/1958. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sỹ thi đua Công-Nông-Binh toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội (7/7/1958). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng quà cho cụ già người dân tộc thiểu số gần khu mỏ Apatit, tỉnh Lào Cai, ngày 23/9/1958. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 244 (31/3/1959). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 10/1/1960, Bác Hồ ra tận bến cảng Sáu Kho (Hải Phòng) để đón chuyến tàu đầu tiên chở 922 kiều bào từ Thái Lan trở về tham gia công cuộc kháng chiến, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh) vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm (19/2/1960). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu tôn giáo tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa II, tháng 7/1960. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nhân dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vui mừng chào đón Bác Hồ về thăm, ngày 20/2/1961. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ nói chuyện với công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), ngày 16/3/1961. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bác Hồ với đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Ngày 9/12/1961, về thăm quê nhà lần thứ hai, Người chụp ảnh với các chiến sỹ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nguồn: Báo VietnamPlus

Tin liên quan