Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Hoằng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 284 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Hoằng Hóa.

Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo của tỉnh, Trung ương; Đảng bộ và nhân dân huyện Hoằng Hóa đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi; chủ động khắc phục khó khăn; nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và đạt được những kết quả khá toàn diện với 28/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó, nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 14,65%, vượt mục tiêu Đại hội (14,5%). Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 đạt 155 triệu đồng. Huyện đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của huyện, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều chương trình, dự án quan trọng được triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, thu hút được 351 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 3.800 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 25.220 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội (14.500 tỷ đồng), gấp 1,74 lần giai đoạn 2011-2015. Diện mạo của huyện có nhiều thay đổi theo hướng đô thị hóa. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày càng phát triển.

Hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ theo hướng xã hội hóa, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,2 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (41 triệu đồng), gấp 2,01 lần so với năm 2015. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,67% xuống còn 0,38%.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền được củng cố và nâng lên.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; phấn đấu đến năm 2025 là huyện trong tốp dẫn đầu của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu ở các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2025 đạt 70 triệu đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 190 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2020-2025 đạt 30.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Đảng bộ lựa chọn 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; Chương trình phát triển công nghiệp, đô thị; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, xác định rõ 2 khâu đột phá về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh Đại hội.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Hoằng Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả trên nhiều lĩnh vực của huyện Hoằng Hóa trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí nhấn mạnh: Hoằng Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; nơi sản sinh ra nhiều bậc danh sỹ, võ tướng, khai quốc công thần. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hoằng Hóa đã đóng góp nhiều sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, nhiều tên đất, tên người, tên làng của quê hương Hoằng Hóa đã đi vào lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hoằng Hóa đã nỗ lực phấn đấu, giành được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 28/29 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện rõ nét, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; chưa thu hút được các dự án công nghiệp quy mô lớn tạo sự lan tỏa, bứt phá trong tăng trưởng kinh tế của huyện; việc phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; an ninh trật tự ở một số xã ven biển và một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn hạn chế…

Trước những hạn chế, yếu kém trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục một cách hữu hiệu, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở phân tích những thời cơ, điều kiện thuận lợi để Hoằng Hóa phát triển nhanh, mạnh và vững chắc hơn trong những năm tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gợi ý một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá để đại hội quan tâm thảo luận, đó là: Xác định lợi thế của huyện để phối hợp chặt chẽ với các ngành cấp tỉnh cập nhật, hoàn chỉnh quy hoạch vùng huyện. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ, nhất là phát triển các khu, cụm công nghiệp và các dự án du lịch biển. Quan tâm khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, sớm quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp chuyên canh; vận dụng có hiệu quả các chính sách để phát triển cả nuôi trồng và khai thác thủy sản. Tạo đột phá về chất lượng và cơ cấu sản phẩm du lịch, dịch vụ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản khắc phục được tính mùa vụ của du lịch biển; tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách của huyện để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm vui chơi, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, trung tâm mua sắm, bán hàng lưu niệm. Phối hợp, hỗ trợ, tạo thuận lợi để sớm triển khai dự án Flamingo Linh Trường, Quần thể đô thị du lịch Hải Tiến theo quy hoạch đã được xây dựng. Tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghiên cứu có cơ chế khuyến khích hình thành các khu chế tác các sản phẩm du lịch, các sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của Hoằng Hóa, của Thanh Hóa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với thực hiện đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện Hoằng Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm triển khai có hiệu quả chủ trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Quán triệt, triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại hội thảo luận các giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn kết công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm cho toàn Đảng bộ và Nhân dân quán triệt, thống nhất và tích cực triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tích cực chăm lo công tác cán bộ, đổi mới mạnh mẽ các khâu của công tác cán bộ bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trên cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, đánh giá đúng kết quả hoạt động của từng cán bộ, công chức, từng tổ chức, cá nhân gắn với sản phẩm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, đóng góp xứng đáng vào thực hiện mục tiêu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; đồng thời, xem xét lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo bộ, tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1-8, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.


Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tin liên quan