Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Coi trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện nhân tố mới

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đã khẳng định, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo; mọi tổ chức đảng, đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy và giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, kết quả công tác kiểm tra đảng của lực lượng Công an những năm qua đã góp phần tích cực cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động.

Để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng CAND tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng Công an.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, trước mắt là Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Bên cạnh đó, phải hết sức coi trọng công tác giám sát, qua đó kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm... Phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy sự đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, cùng với việc tăng cường, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phải đồng thời thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, nhất là người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo thành “bức tường lửa” ngăn chặn sai phạm xâm nhập vào lực lượng Công an, góp phần xây dựng đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng của lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm, trong đó đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương và UBKT hai bên nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện những nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời, xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đến việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương chủ động phối hợp UBKT các tỉnh, thành ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy hai bên và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh tỉnh, phòng ngừa là chính; phát huy sự đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.

Nguồn: https://baophapluat.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-khong-de-khuyet-diem-keo-dai-tro-thanh-vi-pham-post415016.html

Tin liên quan