Hà Nội triển khai Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Theo đó, chủ đề Cuộc vận động sáng tạo văn học, nghệ thuật tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội là “Thăng Long - Hà Nội hội nhập và phát triển”.

Tượng vua Lý Thái Tổ, người định đô Thăng Long. Ảnh: Huy Văn.

Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động tập trung chủ đề, nội dung: Nêu bật các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình. Vị thế, vai trò của Thủ đô đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp, xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người; phê phán, lên án cái ác, cái xấu xa, thấp hèn, sự xuống cấp, tha hóa đạo đức, lối sống; đặc biệt là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Con người Việt Nam “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Thể loại, loại hình văn học nghệ thuật, tác phẩm tham gia Cuộc vận động, gồm: Văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kịch bản sân khấu, điện ảnh, múa. Đối tượng tham gia: Cuộc vận động kêu gọi các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích văn học nghệ thuật, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, lao động trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, học tập, lao động tại Hà Nội và Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm: Tháng 12-2019 sẽ phát động Cuộc vận động tại Sở Văn hóa và Thể thao (47 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ thời điểm phát động Cuộc vận động đến hết ngày 30-6-2020.

Vòng Sơ khảo xét chọn tác phẩm tiến hành từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 31-7-2020. Các tác phẩm đã gửi tham dự cuộc vận động theo đúng quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá nhằm chọn ra tác phẩm đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo tác phẩm tiến hành từ ngày 15-8-2020 đến ngày 31-8-2020. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức quyết định tác phẩm đạt giải được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình nghệ thuật phải xét đủ số lượng các giải A, B, C theo cơ cấu giải thưởng.

Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Số lượng giải thưởng được chia thành 2 nhóm đối tượng. Đối với đối tượng chuyên nghiệp: Có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình: Văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kịch bản sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc. Đối với đối tượng không chuyên: Có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình: Văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kịch bản sân khấu, điện ảnh, múa, văn nghệ dân gian, kiến trúc. Hình thức khen thưởng: Đề nghị UBND thành phố tặng Bằng khen cho các tác phẩm đạt giải A, B, C.


Nguồn: Báo PL&XH

Tin liên quan