Hà Tĩnh lấy ý kiến đề nghị truy tặng 'Mẹ Việt Nam anh hùng', huân chương các loại với 37 cá nhân

Thực hiện Luật Thi đua - khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ,

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân trên Báo Hà Tĩnh và Đài PTTH tỉnh về truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho bà Nguyễn Thị Cưởi (sinh năm 1897, nguyên quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) có 2 con trai là liệt sỹ;

Truy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Thái Kim Đỉnh (sinh năm 1926, quê quán: xã Đức Châu, huyện Đức Thọ) do có nhiều thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận;

Truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho 35 cá nhân (hoạt động cách mạng trước năm 1935 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận) trong danh sách kèm theo ở đây.

Ý kiến phản hồi của Nhân dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (số 1 - đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh). Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình các cấp khen thưởng theo quy định.


Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Tin liên quan