Hiệp thương bổ sung tổ chức thành viên và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 2 tổ chức thành viên và 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng 19/1, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, hội nghị đã hiệp thương bổ sung tổ chức thành viên và Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hai tổ chức thành viên được bổ sung gồm: Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 được bổ sung bao gồm các ông: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bổ sung tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa các tổ chức thành viên và 4 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được bổ sung. Ảnh: Thanh Lê

100% các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vinh có mặt tại hội nghị biểu quyết đồng ý.

Đến thời điểm này, số lượng thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An hiện có 37 tổ chức thành viên; Ủy viên ủy ban hiện là 123./.

Nguồn: http://www.baonghean.vn/hiep-thuong-bo-sung-to-chuc-thanh-vien-va-uy-vien-uy-ban-mttq-tinh-nghe-an-nhiem-ky-2019-2024-301217.html

Tin liên quan