Hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Một số cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm; có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh trong phòng chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm, gửi nhiều kiến nghị, đó là công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Một số cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm; có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh trong phòng chống tham nhũng. Ảnh minh họa

“Nể nang, né tránh, nói chưa đi đôi với làm”

Theo TTCP, thời gian qua, công tác PCTN được đẩy mạnh với quyết tâm “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; thực tế đã đạt nhiều kết quả.

Tuy vậy, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Công tác PCTN ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN; còn có nơi dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh.

Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng...

Vẫn theo TTCP, mặc dù kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, song việc thu hồi tài sản do tham nhũng vẫn là một trong những hạn chế trong công tác PCTN hiện nay.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do số tiền thu hồi rất lớn nhưng người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm giá trị thấp; thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc dài, tài sản đã bị tẩu tán, che giấu hoặc tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng; vướng mắc về cơ chế, thể chế trong việc xử lý tài sản, làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án; trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp đối tượng bỏ trốn, việc tương trợ tư pháp hình sự còn gặp nhiều khó khăn...

Ngành thanh tra cũng sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng. Ảnh minh họa

Sẽ thanh tra các lĩnh vực “nhạy cảm, nhiều dư luận”

Thời gian tới, TTCP khẳng định Chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác PCTN, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống COVID-19... hoặc lợi dụng hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 để trục lợi.

Ngành thanh tra cũng sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ...

Về thu hồi tài sản tham nhũng, TTCP cho hay cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến công tác thu hồi tài sản, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong thi hành án.

Cùng với đó là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập; có cơ chế đẩy mạnh giao dịch không dùng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền mặt trong việc giao dịch mua, bán các tài sản có giá trị lớn để thuận tiện trong việc kiểm soát thu nhập cũng như truy tìm tài sản đã bị tẩu tán...

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/hon-90-can-bo-dien-trung-uong-quan-ly-bi-ky-luat-1050002.html

Tin liên quan