Những lình xình tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam đang được làm rõ

Ông Nguyễn Khắc Điền (Ban Thanh tra Nhân dân) Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã có văn bản gửi Đảng Bộ Y tế và các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Y tế làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giới thiệu nhân sự tại cơ quan này.

Cụ thể, văn bản của ông Nguyễn Khắc Điền có nội dung sau: Công tác nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Học viện là một việc rất quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển Học viện.

Chinh vì vậy, Bộ Y tế đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm dối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-BYT ngày 04 /7/018 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Theo đó tiêu chuẩn Giám đốc Học viện được quy định rất rõ ràng tại Khoản 3, Điều 18 có quy định: “Kinh nghiệm trong công tác, quản lý đối với chức vụ Giám đốc đốc Học viện: Đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng trở lên ở cơ sở giáo dục đại học it nhất 05 năm”.

Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam.

Đảng ủy; Hội đồng trường và Ban giám đốc Học viện tiến hành giới thiệu và thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy làm Giám đốc Học viện.

Ban thanh tra nhân dân cho rằng: Đảng ủy, Hội dồng Học viện không thực hiện quy trinh giới thiệu, bổ nhiệm chủc vụ Giám dốc học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với ông Ngyễn Quốc Huy; Ban cán sự Đảng Bộ y tế, Bộ Y tế và Vụ Tổ chức cản Bộ Y tế có biện pháp xử lý.

Liên quan đến nội dung văn bản của ông Nguyễn Khắc Điền. Sáng ngày 21/12/2020, ông Đỗ Văn Thái- Phó ban bảo vệ chính trị nội bộ; bà Nguyễn Lan Hương - Vụ tổ chức cán bộ; ông Vũ Văn Thức- Phó phòng thanh tra và một số cơ quan có liên quan trực thuộc Bộ Y tế đã có buổi làm việc với một số cán bộ thuộc Ban thanh tra Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, tại buổi làm việc đại diện Vụ tổ chức cán bộ đã tiếp nhận thông tin và cho biết sẽ chuyển toàn bộ nội dung phản ánh liên quan đến ông Nguyễn Quốc Huy – Phó giám đốc Học viện đến Bộ Y tế xem xét.

Về vấn đề này, trao đổi với PV một cán bộ nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, với các trường hợp bổ nhiệm nhân sự, quy trình nhân sự cần phải được xem xét một cách thận trọng, kỹ lưỡng.

Đối với việc bổ nhiệm nhân sự tại các cơ sở giáo dục đại học đã có các quy định liên quan. Khi thực hiện quy trình nhân sự cần phải phát huy nguyên tắc dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Việc này xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồng thời phải đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan, đơn vị.

Nêu quan điểm về việc bổ nhiệm, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) cho rằng, trước hết cần xem lại các quy định mới của pháp luật về thẩm quyền của Hội đồng trường.

Hội đồng trường được trao quyền và có thẩm quyền như thế nào trong công tác giới thiệu và bổ nhiệm nhân sự.

Cùng với đó, công tác nhân sự cần phải được tiến hành phù hợp với các quy định của pháp luật. ĐB Khánh cũng cho rằng, trong trường hợp có khiếu nại về công tác nhân sự, cơ quan chủ quản, Hội đồng trường cần có những phúc đáp, hồi âm rõ ràng giải thích rõ các quy định và quyết định của Hội đồng trường.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, đại diện Phòng tổ chức cán bộ Học viên Y dược cổ truyền Việt Nam cho biết: "Về công tác bổ nhiệm chức danh giám đốc đều do Bộ Y tế quyết định, vì bộ quản lý hồ sơ, vì ông Nguyễn Quốc Huy là người của Bộ, Học viện chỉ là thành viên tham gia".

"Ông Nguyễn Quốc Huy về làm Phó Giám đốc Học viện cũng là cán bộ do Bộ Y tế đưa về, Học viện cũng không thể làm quy trình cán bộ được, chính vì vậy mà việc bổ nhiệm ai làm Giám đốc đều do Bộ Y tế quyết định", vị cán bộ Phòng tổ chức cán bộ cho hay.

Còn theo một cán bộ tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam cho hay: "Ông Nguyễn Quốc Huy được các cán bộ Học viện đánh giá cao, vì ông Huy cũng từng công tác và giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các đơn vị của Bộ Y tế".


Nguồn: VTV 

Tin liên quan