Rà soát, kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tại 25 tỉnh, thành phố

Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo kế hoạch đã được xây dựng, trong thời gian tới Tổng cục sẽ triển khai 4 đoàn công tác tiến hành rà soát, kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn trên phạm vi 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.

Đây là các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ điển hình hoặc các địa phương có những vấn đề nổi cộm về quản lý chất thải. Còn các cơ sở xử lý chất thải khác sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá. 

Dây chuyền xử lý rác thải của Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH phát triển dự án Việt Nam tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ảnh minh họa: Thống Nhất/TTXVN

Nội dung kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tập trung vào việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các hồ sơ môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt như: Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường...; sự phù hợp với quy hoạch của địa điểm cơ sở xử lý; công suất thiết kế so với lượng chất thải tiếp nhận thực tế. Bên cạnh đó là phương pháp, công nghệ, công suất xử lý đang áp dụng; xuất xứ của công nghệ; đơn giá đang áp dụng đối với từng phương pháp xử lý; hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với các lò đốt chất thải (thông qua việc lấy mẫu, phân tích để đánh giá, dự kiến lấy các mẫu khí thải, nước thải và chất thải rắn); quy trình công nghệ, quy trình vận hành các thiết bị (tự động hay thủ công); vệ sinh công nghiệp liên quan đến công nghệ xử lý; các chính sách, hỗ trợ của địa phương đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, các đoàn công tác của Tổng cục Môi trường sẽ lấy mẫu phân tích để đánh giá hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường. Đối với các lò đốt chất thải (bao gồm cả phân tích Dioxin/Furan) sẽ được quyết định trong quá trình khảo sát, đánh giá tại cơ sở.Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, việc lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường sẽ được thực hiện bởi 2 đơn vị độc lập. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã yêu cầu các địa phương trên toàn quốc báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn, để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát, qua đó triển khai kế hoạch và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh, thành phố báo cáo các nội dung chính như số lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, thu gom và xử lý; số lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế và phân loại tại nguồn; các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp; việc tuân thủ quy hoạch về xử lý; các công nghệ xử lý đã triển khai; các đơn vị được giao thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn địa phương.

Theo baotintuc.vn

Tin liên quan