Thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 ở một bản vùng cao Nghệ An

Sáng 15/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 14/7 đến 7h ngày 15/7), Nghệ An ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều nằm trong vùng phong tỏa bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Trường hợp thứ nhất là X.V.T, nam, sinh năm 2004 (Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), có quan hệ anh em với bệnh nhân M.T.H đã được công bố trước đó. X.V.T sống cạnh nhà bệnh nhân X.M.T. Ngày 14/7, X.V.T được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp thứ hai là L.V.K, nam, sinh năm 2004 (Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), có quan hệ anh em xa với bệnh nhân C.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 14/7, L.V.K được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp thứ ba là L.T.H, nữ, sinh năm 1947 (Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), sống trong bản có bệnh nhân dương tính. Ngày 14/7, L.T.H được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp thứ năm là N.T.M, nữ, sinh năm 2005 (Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), là em gái sống cùng nhà N.V.D. Ngày 14/7, N.T.M được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp thứ sáu là L.V.D, nam, sinh năm 1976 (Địa chỉ: bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), sống gần nhà L.V.K. Ngày 14/7, L.V.D được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Nguồn Tienphong

Tin liên quan