Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Sáng 25-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng và 143 điểm cầu toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hơn 20 năm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 917). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ trì tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân.

Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là cuộc vận động lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt để xây dựng cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị 917 gồm 5 tiêu chuẩn: Vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tốt; bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Ngay sau khi có chỉ thị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn; cấp ủy, chỉ huy các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp sát thực, trong đó xác định lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tập trung vào giải quyết các khâu yếu, mặt yếu tạo bước đột phá mới toàn diện trên 5 tiêu chuẩn của chỉ thị.

Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân theo Chỉ thị 917 đã có nhiều chuyển biến tương đối vững chắc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra trên cả 5 tiêu chuẩn, qua đó, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 917 của toàn quân hơn 20 năm qua.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của quân đội, Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong năm 2018-2019 Bộ Quốc phòng đã lựa chọn 4 loại hình đơn vị xây dựng điểm để tổng kết, rút kinh nghiệm trong toàn quân; bắt đầu từ năm 2020 triển khai thực hiện đồng bộ, rộng khắp trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp, bổ sung về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 917; nêu ra các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị của cơ quan, đơn vị mình. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn, tiêu chí vào chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đảm bảo phù hợp với sự phát triển của quân đội.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định những thành tích, kết quả đạt được qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 917 của toàn quân là hết sức to lớn, góp phần quan trọng trong xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị của các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trên cơ sở các chỉ tiêu, nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy các cấp cần ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả. Tổ chức giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, nắm chắc các nội dung, tiêu chuẩn và biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Để việc thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các tiêu chuẩn trên các mặt công tác; hằng năm xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chuẩn phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo và về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu…

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu toàn quân. Ảnh chụp qua màn hình.

Cùng với đó, tích cực kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế gắn với củng cố cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức quần chúng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có phương pháp, tác phong công tác khoa học, trình độ chuyên môn giỏi, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, chỉ huy các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng tổ chức đảng; gắn thực hiện tiêu chuẩn chỉ thị với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; chú trọng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài các nội dung trên, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ, tổng kết, công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện chỉ thị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, tổng hợp, xin ý kiến để hoàn thiện dự thảo, sớm trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị mới về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thay thế Chỉ thị 917. Sau khi chỉ thị mới được ban hành, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kịp thời có văn bản hướng dẫn để thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực trong toàn quân.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-ket-20-nam-thuc-hien-chi-thi-917-ve-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-689762

Tin liên quan