Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 15 – 17/2. Cụ thể, sáng 15/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Nội dung này sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo thẩm tra.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Quốc hội.

Ngày 16/2, Ủy ban Thường vụ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu. Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 17/2, Ủy ban Thường vụ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế 4 chuyên đề, bao gồm:

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”;

“Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”;

“Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”;

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo đề xuất việc điều hòa hoạt động của các Đoàn giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về nội dung này.

Nguồn: https://tienphong.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-xem-xet-viec-thanh-lap-thanh-pho-pho-yen-tinh-thai-nguyen-post1415711.tpo

Tin liên quan