Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tổ chức Trung ương đến 64 điểm cầu, gồm các Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức các Tỉnh, Thành ủy trên cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Lựa chọn, bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Thông báo số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đề ra mục tiêu: Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nêu rõ: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chế độ. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy bày tỏ sự tán thành, đánh giá cao việc Trung ương, Bộ Chính trị ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng như chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Đây là những văn bản rất quan trọng của Đảng về công tác cán bộ và là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa trong quán lý, bổ nhiệm cán bộ.

Tạo sự đồng bộ, kết nối trong công tác cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định khâu đột phá đầu tiên đó là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: Kết luận số 08 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 58 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh lãnh đạo quản lý; Quy định số 65 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển và mới đây nhất là Quy định số 80, Thông báo số 20.

Khẳng định đây là những văn bản rất quan trọng, tạo nên sự đồng bộ, kết nối chặt chẽ với nhau trong từng khâu của công tác cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ quán triệt, nghiên cứu kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản này. Việc tổ chức thực hiện nghiêm là cơ sở đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

Đồng thời khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước hay việc lạm quyền trong sắp xếp, bổ nhiệm người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn điều kiện vào trong các vị trí lãnh đạo quản lý không đúng quy định của Đảng, gây dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Nguồn: https://kinhtedothi.vn

Tin liên quan