Yên Bái: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII thành công tốt đẹp

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa XXII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; Báo cáo phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể, phiên họp đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Khắc Yên và đồng chí Hoàng Kim Trọng được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXII gồm 5 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX gồm 28 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện. Mục tiêu của nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới; Xây dựng quê hương Lục Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng cổ vũ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm đưa Đảng bộ ngày càng vững mạnh toàn diện.


Nguồn: Báo Xây Dựng

Tin liên quan