Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm nếu di tích bị xâm hại

Trước việc nhiều di tích thời gian qua bị xâm hại, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, trong đó Giám đốc Sở VH-TT-DL chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

Ngày 12-4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn.

Giếng Ngọc bị phá bỏ, xây mới ở đền thờ Lê Văn Hưu

Theo văn bản, thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi tắt là di tích), nhất là quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, chưa được chặt chẽ. Một số địa phương xảy ra hiện tượng tự ý thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích, bổ sung tượng, đồ thờ và bảo quản, sơn thếp các thành phần kiến trúc, tượng, đồ thờ hiện có khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; chưa thực hiện nghiêm nội dung thẩm định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Những việc làm trên đã làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội về hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của tỉnh.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) khẩn trương thực hiện và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL; đồng thời trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tham mưu về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý.

Ngôi nhà gỗ ở đền Nưa trước khi chưa bị phá bỏ...

Giao Sở VH-TT-DL chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn để thực hiện nghiêm theo quy định…

Hằng năm chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản cũng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ, Cục và chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

... và đền Nưa hiện tại đã biến thành một ngôi nhà bê tông, dù công trình chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép trùng tu

Được biết, trong thời gian qua, rất nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, với mục tiêu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của những di tích, danh thắng này. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã tự ý trùng tu, tôn tạo nhiều di tích cấp tỉnh, quốc gia dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, khiến cho nhiều di tích bị xâm hại nghiêm trọng, yếu tố gốc gần như bị xóa sổ hoàn toàn.

Đơn cử như di tích cấp tỉnh Phủ Suối (xã Hà Vinh, Hà Trung); đền Bạch Tượng (xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn); nhà thờ họ Lê Hữu (TP Thanh Hóa); di tích lịch sử quốc gia đền Nưa (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn). Đặc biệt, vừa qua dự luận và nhiều nhà sử học bất bình trước việc UBND huyện Thiệu Hóa trong lúc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu đã phá bỏ giếng cổ (được cho hàng trăm năm tuổi) để xây mới.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/giam-doc-so-phai-chiu-trach-nhiem-neu-di-tich-bi-xam-hai-20220412120936586.htm

Tin liên quan