Học sinh thi vào lớp 10 không bắt buộc có thẻ căn cước công dân

Học sinh phải trình Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông trước khi vào phòng thi. Ảnh minh họa: Nguồn internet

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại các trường thuộc thành phố Hà Nội, học sinh cần làm thủ tục đăng ký nguyện vọng dự tuyển. Học sinh trực tiếp nhận mẫu đơn và nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường trung học cơ sở, nơi đang học lớp 9; học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nhận và nộp đơn đăng ký dự tuyển tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổng hợp số lượng đăng ký nguyện vọng của tất cả học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở này, mỗi học sinh sẽ được cấp một “Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022”. Học sinh cần đem theo “Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” để tham dự kỳ thi, trình phiếu theo quy định.

Như vậy, mỗi học sinh tham dự kỳ thi đều phải có “Phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” và lưu ý không được quên mang theo để trình cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không quy định học sinh bắt buộc phải có thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp học sinh quên phiếu thì có thể sử dụng thẻ căn cước công dân để được vào phòng thi.

Nguồn Hà Nội Mới

Tin liên quan