Học viện Tài chính điều chỉnh mức điểm sàn, ngành cao nhất 24 điểm

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình đại trà từ 17 điểm tăng lên 20 điểm. Chương trình chất lượng cao từ 18 điểm tăng lên 24 điểm.

Trước đó, điểm sàn xét tuyển được Học viện Tài chính đưa ra là từ 17 điểm trở lên với chương trình chuẩn và từ 18 điểm trở lên với chương trình chất lượng cao theo từng mã xét tuyển.

Cụ thể như sau:

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bao gồm tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.


Nguồn: Báo Tiền Phong

Tin liên quan