Lạng Sơn: Tích cực đẩy mạnh, hướng tới chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch ấn tượng

Nắm bắt được xu thế, định hướng phát triển của ngành du lịch trong và ngoài nước, cùng với việc thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả đáng khích lệ trong quá trình phát triển và nâng cao thương hiệu du lịch của Tỉnh Lạng Sơn.

Theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn toàn tỉnh có 335 di tích, trong đó có 1 di tích cấp Quốc gia đặc biệt; 27 điểm, khu di tích cấp Quốc gia; 98 điểm, khu di tích cấp tỉnh; 209 điểm, khu di tích được kiểm kê, phân loại, chưa được xếp hạng.

Vẻ đẹp Lạng Sơn – Ảnh TT xúc tiến du lịch Lạng Sơn

Hướng tới tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển thương hiệu du lịch

Có lợi thế về điều kiện tự nhiên, nên tiềm năng, thế mạnh chính của Lạng Sơn là phát triển thương mại, kinh tế cửa khẩu và du lịch - dịch vụ. Tuy là tỉnh miền núi, nhưng Lạng Sơn chỉ cách thủ đô Hà Nội 154 km, lại nằm cạnh tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hệ thống giao thông Lạng Sơn rất thuận lợi, là đầu mối tuyến quốc lộ 1A, nơi bắt nguồn của con đường 4B ra Trà Cổ, vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, đường 4A lên Pắc Bó - Cao Bằng, đường 1B sang Thái Nguyên, đường 3B sang Na Rì - Bắc Kạn đồng thời có tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc vươn tới các nước Đông Âu.

Lạng Sơn có 2 cửa khẩu quốc tế (Ga đường sắt Đồng Đăng, Của khẩu Hữu Nghị), 1 cửa khẩu chính (cửa khẩu Chi Ma), và 9 cửa khẩu phụ rất thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu buôn bán, xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển dịch vụ, trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Để đảm bảo Du lịch Lạng sơn có những bước phát triển ấn tượng trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030, tỉnh Lạng Sơn đã hướng tới tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển thương hiệu du lịch như: Tăng cường truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn ở trong và ngoài nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động phát triển thương hiệu du lịch.

Tăng cường xúc tiến quảng bá, liên kết vùng để phát triển du lịch, tạo dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng nâng cao. Từng bước chuyên nghiệp hóa, đổi mới cách thức và ứng dụng hiệu quả công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch.

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm thủ công, làng nghề truyền thống, hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP gắn với phát triển thương hiệu du lịch; Phổ biến và tuyên truyền về thương hiệu du lịch Lạng Sơn.

Ngoài ra, tập trung nghiên cứu, lựa chọn và hỗ trợ một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc thù, hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường.

Đầu tư bảo tồn, tôn tạo hệ thống các di tích, di sản văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách về phát triển du lịch.

Tiếp tục triển khai đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực phát triển thương hiệu du lịch, xây dựng các tài liệu hướng dẫn phát triển thương hiệu cho sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và tuyên truyền, phổ biến,…

Cuối cùng là phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó tập trung định hướng, quy hoạch phát triển du lịch gắn du lịch sinh thái với du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp để tạo nên sản phẩm khác biệt,..

Đề ra kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2022

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND, ngày 25/11/2021 về việc Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2022 nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn, khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Kế hoạch đề ra 05 nội dung nhiệm vụ chính: công tác nghiên cứu, phát triển thị trường; Sản xuất, tái bản các ấn phẩm, sản phẩm du lịch; Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch; Tổ chức các hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch trong tỉnh; Hoạt động xúc tiến du lịch ngoài tỉnh; Hỗ trợ phát triển du lịch tại các huyện, thành phố; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tư vấn hỗ trợ khách du lịch. Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và thiết thực bằng nhiều hình thức; đúng định hướng phát triển du lịch của tỉnh, phù hợp với các quy hoạch ngành và các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trên cơ sở thế mạnh về tài nguyên du lịch thiên nhiên cùng với bản sắc văn hóa đa dạng phong phú, Lạng Sơn sẽ tạo ra sự khác biệt từ các sản phẩm du lịch như du lịch tham quan - nghỉ dưỡng - sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch biên giới, du lịch khám phá thiên nhiên hoang dã, làm cơ sở đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch của tỉnh dựa trên các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch, tư vấn dịch vụ, cung cấp thông tin, hình ảnh du lịch Lạng Sơn đến gần hơn du khách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế đột phá trong cơ cấu kinh tế chung, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Nguồn: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/lang-son-tich-cuc-day-manh-huong-toi-chien-luoc-xay-dung-thuong-hieu-du-lich-an-tuong-37053/

Tin liên quan