Những địa điểm nào cấm hút thuốc lá theo quy định mới của Bộ Y tế?

Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế) đã cập nhật cụ thể những địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định mới của Bộ Y tế.

Ngày 11/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT gồm 5 Chương và 28 Điều quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không hút thuốc lá.

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2023. Vậy Những địa điểm nào cấm hút thuốc lá theo quy định mới của Bộ Y tế? Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ Trung ương (Bộ Y tế) đã cập nhật cụ thể để người dân nắm rõ hơn quy định mới này.

Nguồn: VTV

Tin liên quan