Ông Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã chính thức khai mạc sáng 15/10.

Dự đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 26.500 đảng viên ở 12 đảng bộ trực thuộc. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được củng cố; Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao; An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét…

Đắk Nông đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển: một là, công nghiệp bô xít – nhôm và năng lượng sạch; hai là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; ba là du lịch trên cơ sở những lợi thế về khí hậu, địa hình, nhất là Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông. Đây là điểm nổi bật trong phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Nông trong 5 năm qua, góp phần quan trọng để tỉnh đạt được mục tiêu tổng quát “Đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông bình quân hàng năm đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, và thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Trong 5 năm qua, riêng đầu tư vào khu vực nông thôn Đắk Nông là hơn 73.000 tỷ đồng; đưa 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm nay có 2/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để phát triển tỉnh Đắk Nông hướng đến mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề tỉnh Đắk Nông cần thực hiện trong thời gian tới. Nhiệm vụ then chốt là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Văn Bình nêu rõ, Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt qua khó khăn.

Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, đây là những điều kiện thuận lợi để Đắk Nông phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội trong đó mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông./.


Nguồn: Báo VOV

Tin liên quan