Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam xác định có tình trạng sốt ảo, 'thổi' giá đất

Ông Quang nhận định, thời gian qua, trên địa bàn có tình trạng sốt ảo, 'thổi' giá đất, chủ đầu tư huy động vốn, chuyển nhượng, rao bán dự án không đúng quy định.

tình trạng sốt ảo, “thổi” giá

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ký văn bản gửi các sở, ban, ngành yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Theo văn bản này, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và nông thôn của các địa phương. Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phát huy hiệu lực, hiệu quả; góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên đất; cụ thể hóa các đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị, nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Thời gian gần đây, tại các khu vực quy hoạch dự kiến thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh như khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông... đang có dấu hiệu xuất hiện hoạt động đầu cơ mua đi bán lại bất động sản gây “sốt ảo”, có hiện tượng “thổi giá” làm cho giá trị khu đất không đúng với giá phổ biến trên thị trường.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật; quảng cáo, rao bán sản phẩm của dự án khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục và chưa đầu tư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cơ quan Nhà nước ban hành văn bản đủ điều kiện huy động vốn.

Tình trạng này cần được kiểm soát hiệu quả để tránh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và việc thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo minh bạch, ổn định, phát triển bền vững, ông Quang yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Siết chặt quản lý, kiểm soát các giao dịch ảo, “thổi” giá

Ông Quang yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản. Đơn vị đăng tải thông tin các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh, Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở kêu gọi đầu tư lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đơn vị này phải thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin, chế độ báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản để nắm bắt diễn biến của thị trường. Sở kịp thời phát hiện, tham mưu các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiện tượng đầu cơ bất động sản theo quy định, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Chính quyền Quảng Nam đẩy mạnh công tác quản lý về bất động sản.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, yêu cầu các nhà đầu tư cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện dự án để công khai cho Nhân dân biết, theo dõi, thực hiện giám sát; bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Chủ trì kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt; đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, trái phép; tổ chức nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công trình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Sở Xây dựng cần thực hiện và hướng dẫn các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở tổ chức hoặc chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...; kiểm soát các giao dịch ảo, “thổi” giá đất, giá bất động sản.

Quản lý, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện kiểm tra, chấn chỉnh việc tách thửa đất sai quy định; bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và các quy định khác có liên quan. Chủ trì rà soát và xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/pho-chu-tich-quang-nam-xac-dinh-co-tinh-trang-sot-ao-thoi-gia-dat-a544299.html

Tin liên quan