Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei

Quan hệ Việt Nam-Brunei trong những năm gần đây có những bước phát triển mới, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 3/2019.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Quan hệ Việt Nam-Brunei trong những năm gần đây có những bước phát triển mới, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 3/2019.

Năm 2022, Việt Nam và Brunei kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/1992-2/2022)./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/infographics-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nambrunei/775339.vnp

Tin liên quan