Quỹ Tín dụng khẳng định vai trò 'bà đỡ'

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện có 98 quỹ TDND. Đánh giá, phân loại cho thấy, có 80% tổng số quỹ đang hoạt động khá, tốt; phần lớn các quỹ còn lại hoạt động ở mức trung bình. Chỉ có 3 quỹ TDND thuộc diện kiểm soát đặc biệt từ nhiều năm trước, hiện đang được Liên minh HTX TP từng bước giải quyết.

Người dân làm thủ tục vay vốn tại Quỹ tín dụng Nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Trong ba năm qua, nhìn chung các quỹ TDND hoạt động ổn định, hiệu quả. Số thành viên của 98 quỹ TDND là gần 125.700 người, với tổng nguồn vốn khoảng 13.285 tỷ đồng. Quỹ TDND đã và đang trở thành kênh hỗ trợ vốn tích cực, tiện lợi cho các hộ gia đình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạn chế vấn nạn “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn.
Nhờ nguồn vốn vay từ các quỹ TDND, nhiều hình thức liên kết, mô hình sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực đã được hình thành. Đến nay, toàn TP có 130 HTX xây dựng chuỗi với các tổ chức trong khu vực kinh tế tập thể, HTX và doanh nghiệp, giúp mang lại lợi ích ổn định, lâu dài cho các bên tham gia.
Cùng với hoạt động có hiệu quả của các quỹ TDND, Liên minh HTX TP còn tạo điều kiện, hỗ trợ để các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX phục vụ đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong ba năm qua, đã có 476 lượt dự án được hỗ trợ cho vay vốn, với tổng số tiền khoảng 167 tỷ đồng.
Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX nói chung, Liên minh HTX TP đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% quỹ TDND được tổ chức, hoạt động theo Luật; trong đó, 95% quỹ có lãi. Cụ thể hóa mục tiêu trên, Liên minh HTX TP sẽ tập trung xây dựng và thực hiện tái cơ cấu tổ chức hoạt động của các quỹ TDND. Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của quỹ TDND hiện có.
Bên cạnh đó, bảo đảm các quỹ TDND hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chú trọng huy động vốn và cho vay các đơn vị thành viên, nhất là ở khu vực nông thôn nhằm huy động nguồn lực tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, an sinh xã hội và đẩy lùi cho vay nặng lãi.


Nguồn: Báo Kinh Tế Đô Thị

Tin liên quan