Sẽ xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan tồn tại trong đổi mới sách giáo khoa

Qua giám sát tại 6 bộ ngành và các địa phương về việc thực hiện các Nghị quyết đổi mới chương trình sách giáo khoa từ 2014 đến nay, đoàn giám sát của UBTVQH sẽ chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân…

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày kế hoạch giám sát chi tiết

Sáng 24-9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của UBTVQH về "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông".

Trình bày kế hoạch giám sát chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đoàn giám sát của UBTVQH sẽ tập trung vào công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2014 - 2022.

Về nội dung giám sát, Đoàn sẽ đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014 – 2022; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Đánh giá về hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (kết quả bước đầu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng khắc phục).

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp

Về đối tượng giám sát, đoàn giám sát của UBTVQH sẽ làm việc tại Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ VH-TT&DL, Bộ LĐ-TB&XH; chính quyền địa phương 63 tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát dự kiến sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu độc lập đánh giá dư luận xã hội và gửi Đoàn giám sát Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…

Cũng trong sáng nay, UBTVQH đã cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt các văn bản của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, mục tiêu cuối cùng của giám sát của Quốc hội là gắn với trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, các ngành liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là cần tránh chồng chéo, trùng lặp.

Nguồn: anninhthudo.vn

Tin liên quan