Trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.

Theo văn bản chỉ đạo, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Hội đồng thẩm định nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT đề xuất tàu tốc độ cao của Việt Nam sử dụng công nghệ tương tự tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản. Ảnh: Hitravel.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước, giao Bộ Giao thông vận tải cập nhật, hoàn chỉnh dự thảo tờ trình của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27-KL/TW ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/5/2020.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được đánh giá có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, khối lượng GPMB lớn và đi qua nhiều địa phương nên phải được trình Hội đồng thẩm định Nhà nước, Thủ tướng, Chính phủ thông qua để xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Thêm cảnh báo đường sắt cao tốc không khả thi: Nên nghe

Trong năm 2019, Bộ GTVT đã hoàn thiện báo cáo tiền khả thi của dự án và trình lên Chính phủ, trong đó đề xuất phương án có tổng mức đầu tư 58,7 tỷ USD. Sau đó, Bộ KH&ĐT đã có ý kiến phản biện, cho rằng chỉ nên thực hiện công trình với suất đầu tư 26 tỷ USD.

Trong bối cảnh 2 bộ đều bảo lưu quan điểm của mình, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng KH&ĐT làm chủ tịch. Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong và ngoài nước để bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập dự án.


Nguồn: Báo Đất Việt

Tin liên quan