Trường ĐH Sài Gòn được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Trường Đại học Sài Gòn (SGU) là đơn vị thứ 11 được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

Như vậy, Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị thứ 11 được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theoKhung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Sài Gòn đăng tải công khai đề án tổ chức thi trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trong việc cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của trường.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Trường ĐH Sài Gòn báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.


Nguồn: Báo GD&TĐ

Tin liên quan