Binh đoàn 15 khai mạc lớp tập huấn chiến dịch cho cán bộ chủ trì năm 2021

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Đợt tập huấn lần này nhằm tiếp tục thống nhất các nội dung cơ bản về dự báo đối tượng tác chiến của binh đoàn trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, các nội dung về sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác tham mưu trong tác chiến phòng thủ, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tác chiến phòng thủ… để làm cơ sở thực hiện thống nhất trong toàn binh đoàn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn được giới thiệu các nội dung về: SSCĐ, chuyển trạng thái SSCĐ của đoàn kinh tế (tương đương cấp trung đoàn); công tác tham mưu trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố; tác chiến phòng thủ quân khu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; thiết quân luật, giới nghiêm; kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tác chiến phòng thủ tỉnh, quân khu; hướng dẫn nội dung chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao…

Nguồn QĐND

Tin liên quan