Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Toàn cảnh đại hội.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ: Trịnh Trọng Quyền, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hân, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều kế hoạch, chương trình để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13,72%, cao hơn 0,72% so với giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 34% năm 2015 xuống còn 23,5% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 38,2% lên 43,4%; dịch vụ tăng từ 27,8% lên 33,1%, đạt mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng/người, tăng 6,5% so với mục tiêu đại hội, gấp 1,85 lần năm 2015.

Đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa phát biểu khai mạc Đại hội.

Về sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với quy mô trên 230 ha. Huyện triển khai sản xuất được 10 vùng rau an toàn tập trung, với diện tích 30 ha, cho hiệu quả trung bình hằng năm đạt 200 triệu đồng/ha. Mô hình sản xuất rau, quả theo hướng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới đạt 3,2 ha, cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm. Đã tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn được 360 ha; trong đó, 220 ha lúa, 100 ha ngô, 40 ha các loại cây trồng khác.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi toàn diện. Huyện thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, phát triển nghề truyền thống, làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung được củng cố và hoạt động tốt; nghề truyền thống làm bánh đa xã Tân Châu hiệu quả; làng nghề ươm tơ dệt nhiễu Hồng Đô được tỉnh cho phép thu hút thêm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác vào sản xuất, kinh doanh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện rộng khắp, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; số học sinh đỗ đại học điểm cao và thủ khoa qua các năm học luôn thuộc tốp dẫn đầu của tỉnh. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường, số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2020 đạt 75/82 trường, và là một trong những huyện đứng tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng nâng lên. Các cơ sở y tế khám và chữa bệnh ngày càng được tăng cường cả số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2 được huyện quan tâm chỉ đạo, năm 2018 có 100% số xã hoàn thành, sớm 2 năm so với kế hoạch. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội cơ bản bản được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất mỗi ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 150 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 - 2025 đạt 20.000 tỷ đồng trở lên. Đến năm 2025 phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 16,6% xã đạt chuẩn Nông thôn mới Kiểu mẫu. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong 5 năm tới phấn đấu đạt 400 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 80% trở lên...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra trong các ngày 30 và 31 - 7.


Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tin liên quan