Hà Tĩnh đề nghị chuyển đổi 100ha đất rừng làm dự án cao tốc Bắc - Nam

Trong báo cáo gửi Bộ NN&PTNT, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng 100,85ha đất rừng để thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam qua địa phương này.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Hà Tĩnh gồm có 4 dự án thành phần, được thực hiện qua 2 giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025.

Ở giai đoạn 2017-2020 có dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt với chiều dài đoạn tuyến qua huyện Đức Thọ là 4,84km. Tới thời điểm này, Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cũng như các công việc liên quan và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai.

Ở giai đoạn 2021-2025, có 3 dự án thành phần đi qua Hà Tĩnh với tổng chiều dài 102,5km (đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 34,5km; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài 55km; đoạn Vũng Áng - Bùng dài 58km, trong đó, đoạn qua thành phố Hà Tĩnh dài 13km) đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh; tổng mức đầu tư 20.230 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh sẽ có 6 làn xe với vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/h.

Theo rà soát của đơn vị tư vấn giám sát thuộc Bộ Giao thông vận tải, để phục vụ thi công dự án đoạn qua Hà Tĩnh thì nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại 3 dự án thành phần là 100,85ha (3,32ha rừng tự nhiên và 97,53ha rừng trồng).

Cụ thể, đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi cần chuyển đổi 2,23ha đất rừng tại xã Quang Lộc (Can Lộc). Đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng cần chuyển đổi 59,42ha đất rừng tại các xã Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) và Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân (Kỳ Anh). Đoạn Vũng Áng – Bùng cần chuyển đổi 39,2ha đất rừng tại xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh).

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án gửi Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt hơn 100ha thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn.

Theo tính toán của các ngành chức năng, để triển khai dự án đoạn Bãi Vọt – Vũng Áng này, Hà Tĩnh có khoảng 900ha đất bị ảnh hưởng, di dời 600 hộ dân, 950 ngôi mộ, xây dựng mới 14 khu tái định cư, chuyển mục đích sử dụng 30,81ha đất rừng phòng hộ, 144,65ha đất rừng sản xuất, 355,4ha đất trồng lúa 2 vụ trở lên. Kinh phí thực hiện công tác GPMB toàn tỉnh ước tính 3.900 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai việc thực hiện giải phóng mặt bằng, đặt mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/ha-tinh-de-nghi-chuyen-doi-100ha-dat-rung-lam-du-an-cao-toc-bac-nam-20180504224267472.htm

Tin liên quan