Hoàn thiện quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình trong năm 2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình; sông Cửu Long;… trong năm 2022.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2021 các địa phương trên cả nước đã cấp tổng cộng 1.726 giấy phép lĩnh vực tài nguyên nước các loại, gồm: Xả nước thải vào nguồn nước, khai thác sử dụng nước mặt, khai thác sử dụng nước dưới đất.

Cùng với đó là phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tổng số 90 tỷ đồng; triển khai 107 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 341 tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,9 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình trong năm 2022.

Trong thời gian tới để đáp đảm đáp ứng và giải quyết được các bức xúc, yêu cầu từ thực tiễn; triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch lưu vực sông, quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung rà soát, sửa đổi Luật Tài nguyên nước 2012 theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2022.

Năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình và sông Cửu Long…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, ngày 17/5/2016 Bộ TN&MT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Để phát triển bền vững an ninh nguồn nước, hài hòa lợi ích giữa các đối tượng sử dụng nước, việc quy hoạch tài nguyên nước là rất cần thiết và cần được thực hiện ngay cho lưu vực sông Hồng – Thái Bình, một trong những lưu vực sông lớn và có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/hoan-thien-quy-hoach-luu-vuc-song-hong-thai-binh-trong-nam-2022-62706.html

Tin liên quan