Người cao tuổi nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người cao tuổi tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Bùi Đăng Khoa, Chủ tịch Hội NCT xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy) luôn đem hết khả năng, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm góp phần đưa phong trào hoạt động của hội NCT xã ngày càng phát triển. Ông luôn bám sát nghị quyết của đảng ủy, chương trình công tác của UBND xã và hội NCT các cấp, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương để tổ chức thực hiện. Nhiều năm trước đây, NCT xã Cẩm Phú tham gia sinh hoạt hội mới đạt 70%. Trước thực trạng trên, ông cùng ban chấp hành hội NCT xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các chi hội cơ sở, đến nay, NCT xã Cẩm Phú tham gia sinh hoạt hội đạt tỷ lệ 100%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi được các chi hội NCT tổ chức luyện tập thường xuyên thu hút ngày càng đông hội viên NCT tham gia hưởng ứng. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông tham gia vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn. Bản thân ông tích cực tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu thực hiện mô hình trồng ngô vụ đông, chăn nuôi dê nhốt chuồng với gần 20 con...

Hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội NCT xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa), ông Hoàng Khắc Vang đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác chăm sóc NCT, phối hợp làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, tặng quà trong dịp lễ, tết hàng năm. Ông đã cùng ban chấp hành hội NCT xã xây dựng kế hoạch, triển khai tới các chi hội NCT về việc vận động thành lập các loại hình câu lạc bộ. Đến nay 4/4 làng đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và hoạt động hiệu quả, làm nòng cốt cho các phong trào của NCT. Trên cương vị là chủ tịch hội NCT xã, ông Hoàng Khắc Vang luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã gương mẫu hiến 72m2 đất mặt đường và 33m tường rào để mở rộng đường giao thông trị giá gần 100 triệu đồng.

Ông Bùi Đăng Khoa và ông Hoàng Khắc Vang là hai trong số những tấm gương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong toàn tỉnh. Những năm qua, xác định tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, hội NCT các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. NCT các cấp đã tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Trong các kỳ đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, NCT luôn tích cực vận động con cháu, người thân tham gia một cách có trách nhiệm. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội. Theo số liệu thống kê của Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện có 40.989 NCT là đảng viên; 11.156 NCT tham gia công tác Đảng ở các thôn, khối phố; 41.917 NCT tham gia công tác khuyến học.

Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở. Trong 3 năm qua (2016 – 2019), hội NCT các cấp đã hòa giải thành công 11.875 vụ việc; cung cấp 8.475 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng; phối hợp cảm hóa, giáo dục 7.879 người lầm lỗi trở về địa phương làm ăn lương thiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”; vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để NCT đóng góp khả năng, trí tuệ, công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tin liên quan