Nhiều điểm mới trong Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Giải Búa liềm vàng là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, Hội nhà báo và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia, hưởng ứng giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng tham dự Giải Búa liềm vàng là mọi người dân Việt Nam (ở trong và ngoài nước) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tác giả có tác phẩm gửi dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật.

Các tác phẩm báo chí tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 là những tác phẩm được đăng, phát từ ngày 1/11/2020 đến 31/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2021 (theo dấu bưu điện).

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020

Theo Thể lệ giải (sửa đổi, bổ sung), Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 có cơ cấu giải bao gồm: 01 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình"; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả nhỏ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc cho tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Về giải tập thể có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, Hội nhà báo và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Vinh danh 01 nhà báo tiêu biểu. Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

So với giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020, giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 có một số điểm mới: Về nội dung triển khai, giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 được gắn với việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bên cạnh đó, giải Búa liềm vàng 2021 có một số giải chuyên đề mới là: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Về đối tượng tham dự giải, quy định rõ "Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (thêm cụm từ "và ngành ở Trung ương" nhằm khuyến khích các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức các giải báo chí của Bộ, ngành hưởng ứng giải Búa liềm vàng).

Ngoài ra, cơ cấu giải năm nay tăng từ 5 lên 6 giải A, từ 10 lên 12 giải B, từ 15 lên 16 giải C và từ 25 lên 30 giải Khuyến khích nhằm thuận lợi cho việc chấm giải theo 6 tiêu bản sơ khảo…

Tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng. Địa chỉ: Tòa nhà D, Khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.45129; (024) 32373667. Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

Thể lệ Giải và những chi tiết liên quan đến Giải Búa liềm vàng được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Xây dựng Đảng điện tử: http://xaydungdang.org.vn

Nguồn Công Thương

Tin liên quan