Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội

Sáng 5/3, thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả

Năm 2020 phong trào thi đua của TP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, năm 2020 để lại dấu ấn khi các địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2020-2025 và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước và TP.

Kết quả tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt 3,98%, gấp 1,4 lần mức chung của cả nước. Đáng chú ý là Hà Nội triển khai các nhiệm vụ quan trọng đó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, mỗi đơn vị, địa phương đã căn cứ vào đặc thù của mình để phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho cho nhân dân được đảm bảo; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt; trật tự văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản...

Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ được nâng lên; đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác và người nước ngoài.

Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của TP. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, TP tập trung vào 9 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tổ chức, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thử XVII; các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP năm 2021; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị để tạo sự chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" và phong trào “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển", phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2021 theo chủ đề năm công tác của TP đã xác định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định của luật, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân…

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và TP. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thủ đô trong năm 2021.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả, hiệu lực. Thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của TP cho các đơn vị.

Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân; Thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn TP phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, yêu Thủ đô, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã trao tặng tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 18 tập thể; Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho 70 tập thể; bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 42 tập thể./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN

Tin liên quan