Quốc hội thông qua dự án 1 luật sửa 9 luật

Chính phủ xây dựng đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và sớm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Chiều 11-1, với 436/466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của chín luật, gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (THADS).

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của chín luật trên.

Phân quyền nhưng có giám sát chặt

Đáng chú ý, liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, ông Vũ Hồng Thanh cho hay qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị không phân cấp thẩm quyền đối với dự án trong khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc danh mục di sản thế giới.

Ý kiến khác cho rằng quy định tại dự thảo luật phù hợp với Công ước của UNESCO. Việc bổ sung điểm g vào khoản 3 Điều 33 đã bảo đảm cơ chế thẩm định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư. Cạnh đó, khu vực bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng phê duyệt để bảo vệ, do đó đã bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng nhấn mạnh các dự án đầu tư thực hiện trong phạm vi khu vực bảo vệ I và II phải phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư, ông Thanh cho hay bên cạnh ý kiến đồng tình cũng có ý kiến không nhất trí với đề nghị trên của Chính phủ. Ý kiến này đề nghị nghiên cứu kỹ để trình tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022).

Cho rằng Báo cáo của Chính phủ đã làm rõ yêu cầu thực tiễn cấp bách cần sớm bổ sung ngành, nghề nêu trên vào Luật Đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung ngành, nghề “kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng” vào Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bảo đảm đồng bộ với hiệu lực thi hành của luật này. Đồng thời tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư, không trùng lặp, chồng chéo với ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, tránh tạo rào cản, vướng mắc trong thực tế và bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Giao Chính phủ xem xét “không phải đất ở
làm dự án nhà ở”

Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế cho hay có hai quan điểm khác nhau. Ý kiến thứ nhất đề nghị cân nhắc thận trọng việc bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Nguyên nhân bởi nội dung này chưa được Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng, thận trọng, có thể dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, ý kiến khác lại tán thành sự cần thiết sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở như Chính phủ trình để tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Ý kiến này cũng đề nghị Chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn, bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng trước mắt chỉ sửa đổi khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở để làm rõ và phân định các hình thức sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã được Luật Nhà ở hiện hành quy định. Việc này nhằm tháo gỡ vướng mắc về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư với thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lần sửa đổi này không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại vì vấn đề này cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn và chưa đạt được sự đồng thuận cao.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ, thận trọng vấn đề này. Trường hợp cần thiết, Chính phủ xây dựng Đề án thí điểm áp dụng hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và sớm báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiến hành tổng kết để xem xét việc luật hóa khi sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.•

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/quoc-hoi-thong-qua-du-an-1-luat-sua-9-luat-1038597.html

Tin liên quan