Thêm 4 chương trình của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt chuẩn AUN-QA

Thông tin từ Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố, ĐH Quốc gia TP.HCM có thêm 4 chương trình được AUN chính thức công nhận đạt chuẩn AUN-QA. Các chương trình thuộc các đơn vị thành viên của hệ thống ĐH này.

Cụ thể gồm chương trình Khoa học Vật liệu (Trường ĐH Khoa học tự nhiên), Lịch sử (Trường ĐH KHXH&NV), Hệ thống Thông tin quản lý (Trường ĐH Kinh tế - Luật) và Kỹ thuật Phần mềm (Trường ĐH Công nghệ thông tin).

Theo công bố này, đây là đợt đánh giá chính thức thứ 19 và là đợt đánh giá theo hình thức trực tuyến đầu tiên tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đến nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có 53 chương trình đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

Theo kế hoạch sẽ có 12 chương trình tiếp theo thuộc tất cả 7 trường đại học thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM tham gia đánh giá AUN-QA trong năm 2021.

Được biết, bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network). Mục tiêu là thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường ĐH trong khu vực, hướng đến liên thông tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của giữa các trường trong mạng lưới.

Nguồn PLO

Tin liên quan