Bạc Liêu: Chính thức thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp

Ban Chấp hành khóa I ra mắt - Ảnh: Hải An

Ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vào tháng 10.2018. Hiệp hội có các mục tiêu chính: tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh với mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động kinh tế góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, Hiệp hội sẽ là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ của các doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi… Đồng thời, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu - Lê Minh Chiến, nhấn mạnh: “Tỉnh Bạc Liêu đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình đó cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh nhà đã đồng hành luôn với tỉnh đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh Bạc Liêu luôn đạt được nhiều thành tựu quan trọng và có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, có được kết quả trên phải kể đến sự đóng góp quan trọng của hơn 2.300 doanh nghiệp, cùng 29.000 hộ kinh doanh và 150 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh”.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã bầu ra Ban Chấp hành lần thứ I gồm 27 người. Anh Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bạc Liêu đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguồn: Báo Một Thế Giới

Tin liên quan