Đầu Xuân 2020, quận Bắc Từ Liêm trồng mới gần 100 cây

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Tết trồng cây.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương khẳng định, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, trong những năm qua, quận Bắc Từ Liêm luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm hết sức quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của quận không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Đặc biệt, việc trồng cây xanh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm còn là cách để cân bằng sinh thái. Theo số liệu thống kê từ năm 2015 đến 2019, toàn quận đã trồng mới trên 11.300 cây xanh.

Phát huy những kết quả đó, trong những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, quận sẽ tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng xây. Vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây đối với sức khỏe con người, đối với môi trường, môi sinh trước tác động của biến đổi khí hậu. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân đối với việc trồng, chăm sóc, bảo vệ, phát triển xây xanh.

Ngay sau lễ phát động của quận, các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã triển khai thực hiện “Tết trồng cây” phù hợp với điều kiện của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức theo phương châm trồng cây nào tốt cây đó. Vận động các gia đình cải tạo vườn cây ăn quả, cây bóng mát, trồng cây cảnh, chậu hoa trang trí tạo cảnh quan môi trường tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị nhằm tạo điều kiện để xây dựng quân Bắc Từ Liêm phát triển toàn diện, bền vững, bảo đảm môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp, thiết thực chào mừng kỷ niệm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngay sau lễ phát động, quận Bắc Từ Liêm đã trồng gần 100 cây các loại.


Nguồn: Báo KTĐT

Tin liên quan