Dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì hội nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ chủ trì, chủ chốt toàn quân nắm vững nội dung cơ bản của “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động, nêu cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.


Nguồn: Báo QĐND

Tin liên quan