Gỡ bỏ những cản trở để thanh niên phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật - Ảnh: TTXVN

Phiên họp thảo luận về: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp; dự án luật Thanh niên (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và luật Đê điều; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp; dự án luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)…

Thủ tướng cho rằng đối với các ý kiến về việc dùng một luật sửa nhiều luật, áp dụng quy trình điện tử trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề ủy quyền, về quy định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, vấn đề thời gian ban hành, có hiệu lực của thông tư… Đây là những vấn đề thực tiễn phát sinh, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, xử lý, hoàn thiện.

Đáng chú ý, với dự án luật Thanh niên (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ tinh thần là tất cả bộ, cơ quan đều phải quan tâm đến thế hệ trẻ, tạo điều kiện tốt nhất về chính sách, bộ máy, gỡ bỏ những gì cản trở để thanh niên phát huy tốt nhất năng lực, nhưng bộ máy, biên chế cho công tác thanh niên phải gọn nhẹ. Biểu dương, phát huy các điển hình, bồi dưỡng thanh niên, có chính sách mới cho thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tài năng nhưng phải chống bao cấp...


Nguồn: Báo Thanh Niên

Tin liên quan