Những dấu ấn đặc biệt của Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Hình ảnh người chiến sĩ công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ luôn để lại dấu ấn trong mỗi người dân

1. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố và Bộ Công an ban hành các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về ANTT, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Thủ đô

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tham mưu với thành phố triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là Nghị quyết số 28 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Đây được coi là “sợi chỉ đỏ”, “kim chỉ nam” xuyên suốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT của thành phố.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tháng 2-2019

2. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo An ninh chính trị

CATP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ thành công trung bình hàng năm khoảng 2.000 sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với những biện pháp công tác chủ động, phù hợp, linh hoạt, CATP Hà Nội đã cùng các đơn vị của các bộ, ban, ngành và TP Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, góp phần tăng cường quảng bá với thế giới về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam; xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Bên cạnh đó, công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố được thực hiện hiệu quả, thiết thực hơn với nội dung kế hoạch, kịch bản khoa học, nhiều điểm mới, sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong tình hình hiện nay, được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Công an Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Đảng ủy CATP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Nổi bật là chỉ đạo triển khai và nhân rộng các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả như các tổ công tác 141, 142 và 15 tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các bệnh viện lớn trên địa bàn; tổ tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đô thị theo Mệnh lệnh 01, 02 của Giám đốc CATP, các tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm theo các chuyên đề, lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

4. Lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp Công an

Với mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, bên cạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCS, Đảng ủy CATP Hà Nội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, mở thêm cửa, làm thêm giờ, giải quyết công việc vào thứ bảy, ngày nghỉ, cử cán bộ tới các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học làm thủ tục hành chính nhằm hạn chế gián đoạn công việc, rút ngắn thời gian đi lại cho nhân dân.

Năm 2019, mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự của CATP Hà Nội đạt 96,92%, vượt so với mục tiêu chung của thành phố là nâng mức hài lòng của cá nhân, tổ chức trên 80% vào năm 2020.

5. Công tác phát triển đảng được tăng cường cả về số lượng, chất lượng

Đảng ủy CATP đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội liên quan đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức và công tác đảng viên. Thường xuyên kiện toàn tổ chức đảng, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã tập trung chỉ đạo các bước theo quy trình kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và cơ quan giúp việc của Đảng ủy khi Đảng bộ CATP và Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sáp nhập. Chỉ đạo tiến hành các bước theo quy trình thành lập Đảng bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đảng bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp nhất 14 tổ chức cơ sở Đảng tại 14 đơn vị cấp phòng có sự hợp nhất về tổ chức thành 7 tổ chức cơ sở Đảng tương ứng.

Công tác phát triển đảng được tăng cường cả về số lượng, chất lượng với nhiều giải pháp cụ thể, khoa học. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ CATP.

Lực lượng Công an xã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua (Trong ảnh: Công an xã Mê Linh (Mê Linh, Hà Nội) cùng các lực lượng khác ứng trực chốt phong tỏa ở thôn Hạ Lôi)

6. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, “lấy giữ vững bên trong là chính”

Trong chỉ đạo điều hành, Đảng ủy CATP luôn kết hợp giữa “xây” và “chống”, “lấy giữ vững bên trong là chính”. Kế thừa những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 là lực lượng CAND phải “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy CATP Hà Nội đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động với 5 nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, xác định lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của các cấp ủy Đảng trong CATP. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn CATP, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động trong CAND.

7. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong Đảng bộ

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy CATP Hà Nội luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, đảm bảo chế độ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; trong giải quyết công việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo CATP; luôn đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực công tác của CATP; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch; cầu thị, lắng nghe để có những điều chỉnh cụ thể, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Luôn đề cao tự phê bình và phê bình, quyết liệt chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong mỗi cấp ủy Đảng.

8. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy CATP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều nội dung thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của CATP. Điểm mới trong công tác tuyên truyền là Đảng ủy CATP đã phối hợp quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tín hiệu âm thanh, hình ảnh được kết nối trực tiếp tới các điểm cầu của các đơn vị đảm bảo chất lượng nên cán bộ, đảng viên được nghe báo cáo viên của Trung ương trực tiếp truyền đạt. Đã gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, học tập, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua và các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thông, đạo đức, lối sống.

Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh, phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đảng bộ CATP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và bổ sung quy trình, quy chế, quy định, tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh CAND, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

Qua 5 năm, đã có hàng nghìn lượt CBCS nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhân dân ghi nhận, gửi thư khen ngợi về tinh thần, thái độ phục vụ và được các cấp khen thưởng.

9. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt

Đảng ủy CATP Hà Nội luôn giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt của sự nghiệp đổi mới; có nhiều đổi mới về quan điểm chỉ đạo, từng bước bổ sung, sửa đổi để chuẩn hóa quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ; củng cố, hoàn thiện bộ máy CATP phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cho cơ sở, triển khai Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã được xác định là một trong ba nhiệm vụ trong tâm đột phá của CATP trong nhiệm kỳ. Quá trình tổ chức thực hiện đã mạnh dạn vận dụng sáng tạo vào thực tế của đơn vị, có nhiều sáng kiến đổi mới được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhiều công an các địa phương nghiên cứu, tham khảo, học tập kinh nghiệm, nhất là việc chuẩn hóa quy trình, quy định về công tác tổ chức cán bộ nói chung, ấn định biên chế, quy định về năng lực, trình độ cán bộ và các điều kiện đảm bảo khác đối với từng lực lượng tạo nền tảng, xung lực cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy CATP đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy CATP đối với công tác cán bộ, giai đoạn 2017-2020”. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy CATP, các cấp ủy trong CATP đã cụ thể hóa thành kế hoạch với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như ban hành 3 Đề án về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch về kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc CATP theo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có “tâm” có “tầm”, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

10. Hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”

Quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đồng thời vẫn tập trung phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATP Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an Thủ đô. Nổi bật là đã tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19 và trong thời gian diễn ra dịch Covid-19; đã triển khai Kế hoạch mở “Đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”. Triển khai nghiêm túc công tác ứng trực, tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo ANTT tại 30 chốt cửa ngõ ra vào thành phố và 8 khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CATP; tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” trong lực lượng Công an Thủ đô để hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, đã thu về 6.157 đơn vị máu an toàn với 7.388 lượt CBCS tham gia.

Lời tòa soạn: Trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII của CATP Hà Nội, phóng viên Báo ANTĐ đã ghi nhận những chia sẻ về chủ trương, giải pháp và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 từ một số đồng chí Bí thư Đảng bộ trực thuộc CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng cán bộ

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 -2020 qua, Bộ Công an nói chung và CATP Hà Nội nói riêng đã thực hiện đổi mới toàn diện công tác xây dựng lực lượng, trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ với những tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, xuyên suốt về sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện tiêu chí Công an theo 4 cấp, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đảm đương được nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó. Vì vậy trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng cán bộ, nổi bật là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa CBCS sai phạm. Nâng cao hiệu quả công tác bố trí lực lượng, sử dụng biên chế song song với xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng An ninh kinh tế: Không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban chỉ huy Phòng An ninh kinh tế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành... đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh kinh tế, kiềm chế tình trạng đình, lãn công, ngừng việc tập thể, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, lao động an toàn, lành mạnh, phục vụ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Cùng với việc làm tốt công tác tham mưu với cơ quan cấp trên, Đảng ủy Phòng An ninh kinh tế đã ban hành nhiều Nghị quyết chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, từng bước đưa công tác này đi vào nề nếp, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc đình, lãn công, ngừng việc tập thể. Qua đó, đã chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình tại địa bàn, những vụ đã xảy ra đều được phát hiện sớm, báo cáo, tham mưu, phối hợp giải quyết hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT ngay cả trong những thời điểm nhạy cảm liên quan vấn đề Biển Đông, ban hành Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng…

Thượng tá Trần Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị: “Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên”

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Phòng Công tác đảng, công tác chính trị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an Thủ đô. Trong đó phải kể đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, bám sát nội dung, tinh thần chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống với nhiều hình thức, nội dung phong phú; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ...

Với những giải pháp được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thường xuyên trong 5 năm qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên; ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân được đặc biệt coi trọng; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CATP đã có sự trưởng thành về mọi mặt, đóng góp to lớn vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.


Nguồn: Báo ANTĐ

Tin liên quan