Ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa

Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hưu cơ tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ/UBND, ngày 25-2-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Hiệp hội được thành lập với mục đích phấn đấu cho ngành nông nghiệp an toàn và hữu cơ phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị ra mắt Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hữu cơ tỉnh Thanh Hóa

Nhiệm vụ của hiệp hội là tập hợp đoàn kết hội viên, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hiệp hội; phổ biến, tập luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định của hiệp hội…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp An toàn và Hưu cơ tỉnh Thanh Hóa

Với mục tiêu xây dựng hiệp hội vững mạnh, tạo sự liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giữa các hội viên, từ khi có quyết định thành lập đến nay, hiệp hội đã và đang đẩy mạnh công tác vận động hội viên tham gia. Đồng thời, tăng cường kết nối và xúc tiến thương mại và phát triển thị trường đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ. Đến nay, hiệp hội đã vận động và kết nạp được gần 100 thành viên chính thức và kiện toàn được bộ máy tổ chức hoạt động của hiệp hội.


Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tin liên quan