Thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực phát triển mới cho huyện Ứng Hòa

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vương Văn Biện, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây (cũ); Tưởng Phi Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Dự đại hội có 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9.000 đảng viên của Đảng bộ huyện.

Phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa (khóa XXIII) Nguyễn Phi Thường khẳng định, là một huyện thuần nông, đất đai rộng nhưng trũng, cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn, song với truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương cách mạng với địa danh Trầm Lộng - Khu Cháy là căn cứ an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ trong kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ thực hiện quyết tâm chính trị “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”.

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa (khóa XXIII) Phạm Anh Tuấn cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng 2,1 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát huy tích cực vai trò chủ thể của người dân, tạo sức lan tỏa và huy động toàn xã hội chung tay. Đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 24/28 xã đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2020 có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt tỷ lệ 84,4%, cao hơn tỷ lệ mặt bằng chung về trường chuẩn quốc gia của thành phố. Đáng chú ý, huyện phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế. Trong đó, huyện sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề; mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, đưa kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững.


Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Tin liên quan