Thủ tướng: Cả nước thực hiện được khoảng 10% quy hoạch, chậm so với yêu cầu

Cho biết nội dung trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước; quy hoạch phải khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Thủ tướng: Công tác lập quy hoạch hiện vẫn chậm so với yêu cầu, toàn quốc mới thực hiện được khoảng 10% quy hoạch cần phải lập theo Luật Quy hoạch

Sáng 2/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng dự tại đầu cầu trụ sở Chính phủ còn có các Phó thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự họp tại điểm cầu các địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau khi kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ mới, đây là lần thứ hai Chính phủ tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy công tác quy hoạch theo Luật Quy hoạch.

Theo Thủ tướng, công tác lập quy hoạch hiện vẫn chậm so với yêu cầu, toàn quốc mới thực hiện được khoảng 10% quy hoạch cần phải lập theo Luật Quy hoạch.

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách trong triển khai Luật Quy hoạch. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương rà soát, xây dựng và bám sát thực hiện theo lộ trình, tiến độ và kế hoạch cụ thể đối với từng giai đoạn của quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công.

Để đẩy nhanh tiến độ và tăng cường chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, tại Hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo và thảo luận về một số nội dung.

Cụ thể, đánh giá về thực trạng lập quy hoạch; thúc đẩy tiến độ triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; tập trung nêu rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, nhất là các nguyên nhân chủ quan.

Cùng với đó, trao đổi, lấy ý kiến về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện.

Kiến nghị các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế và tổ chức thực hiện, qua đó đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Đồng thời, rà soát, xác định rõ lộ trình, thời gian, tiến độ, kế hoạch cụ thể và cam kết thực hiện tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch để tăng cường tính minh bạch, giám sát, đôn đốc, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước; quy hoạch phải khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời chỉ ra mâu thuẫn, thách thức để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị sẽ nghe Báo cáo tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia; Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Tại hội nghị, các bộ, ngành báo cáo về tổ chức triển khai lập các quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cho ý kiến về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận về tình hình triển khai lập quy hoạch; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; cho ý kiến về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, các đại biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai lập các quy hoạch; tiếp thu ý kiến về Định hướng hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo Công lý sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc họp.

Nguồn: https://congly.vn/thu-tuong-ca-nuoc-thuc-hien-duoc-khoang-10-quy-hoach-cham-so-voi-yeu-cau-204211.html

Tin liên quan