Thí sinh đăng ký nhóm ngành kinh doanh và quản lý tới hơn 1 triệu nguyện vọng

Thống kê nguyện vọng theo nhóm ngành của Vụ Giáo dục - đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho thấy nhóm ngành có số lượng nguyện vọng nhiều thứ hai là máy tính và công nghệ thông tin, với 336.001 nguyện vọng (trong khi chỉ lấy 49.582 chỉ tiêu).

Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi cùng nhóm ngành nhân văn thu hút được 512.183 nguyện vọng.

Trong khi đó Cao đẳng sư phạm mầm non đặt chỉ tiêu tới 14.534 nhưng số thí sinh đăng ký nguyện vọng chỉ có 9.641.

Thống kê nguyện vọng theo nhóm ngành của Vụ Giáo dục - đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nguồn Giáo Dục VN

Tin liên quan