Hà Nội: Kinh tế vẫn tăng trưởng dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo tại Kỳ họp

Theo ông Sơn, thành phố đã chủ động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo của thành phố nắm chắc tình hình, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao công tác phòng, chống dịch theo các cấp độ, kịp thời xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Tổ chức tốt việc xét nghiệm và cách ly các ca nghi nhiễm, lũy tích đến ngày 25/11 là 37,4 nghìn người được cách ly và gần 100 nghìn mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến ngày 25/11, lũy tích trên địa bàn thành phố có 171 ca nhiễm COVID-19, không có người tử vong.

Đến nay, đã qua 100 ngày trên địa bàn không ghi nhận thêm ca nhiễm ngoài cộng đồng, đại dịch COVID-19 bước đầu cơ bản được kiểm soát. Dịch COVID-19 được khống chế và sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển KTXH.

Theo ông Sơn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Tăng trưởng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 8,0%.

Ông Sơn khẳng định, mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng. Lãnh đạo thành phố đã tích cực làm việc với các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ đạo sâu sát các Sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng.

Tính chung GRDP năm 2020 ước tăng 3,94% - cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước, trong đó: dịch vụ tăng 3,10%, công nghiệp tăng 5,64%, xây dựng tăng 8,66%, nông nghiệp tăng 4,20%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,15%.

“Mặc dù bị tác động mạnh của dịch COVID-19, nhưng được chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thế nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước được phục hồi; về cơ bản thành phố vẫn đạt được mục tiêu tống quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra.

GRDP năm 2020 ước tăng 3,94% - tuy không đạt kế hoạch (7,5%) nhưng là mức cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước. Khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; vấn đề an ninh nông thôn đã được quan tâm xử lý dứt điểm. Đối ngoại tiếp tục được mở rộng”, ông Sơn nêu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, mục tiêu tổng quát của thành phố trong thời gian tới là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quản lý tài nguvên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chiều 7/12, với 100% đại biểu HĐND thành phố khóa XV có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Theo Nghị quyết, mục tiêu chung năm 2021 của thành phố Hà Nội là lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã nội, nâng cao đời sống người dân. Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật... Nghị quyết thông qua với với 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã...


Nguồn: Báo Tiền Phong

Tin liên quan